Lilly med i IMPRESS-Norge

Eli Lilly & Company (Lilly) er det neste selskap som støtter IMPRESS-Norway studien. Selskapet går inn med 24 behandlingsslotter for sin RET-hemmer Selperkatinib (Retsevmo). «Impress er en viktig studie for norske forskere, og ikke minst, norske kreftpasienter, der man vil undersøke nytte og risiko av tumor agnostisk målrettet behandling. Impress understreker også viktigheten av atFortsett å lese «Lilly med i IMPRESS-Norge»

Novartis med i IMPRESS

Flere legemidler blir nå tilgjengelige i IMPRESS-Norway. Novartis kommer inn i IMPRESS med 100 behandlingsslotter. Selskapet har i førstegang klarert to medikamenter, en B-Raf-hemmer og en MEK-hemmer som kan brukes hver for seg eller i kombinasjon og har som målsetning at man i løpet av høsten skal komme inn med minst fire medikamenter til. NovartisFortsett å lese «Novartis med i IMPRESS»