Roche er første legemiddelselskap inn i IMPRESS-Norway

En nøkkelfaktor for at IMPRESS-Norway skal bli en vellykket presisjonsmedisin-studie er tilgang til mange forskjellige legemidler. IMPRESS-Norway er derfor i dialog med en rekke forskjellige firmaer for bidrag med legemidler. I dag kan vi med glede melde at Roche er første legemiddelskap offisielt inne i IMPRESS-Norway. Roche vil gå inn i IMPRESS-Norway med åtte legemidler.Fortsett å lese «Roche er første legemiddelselskap inn i IMPRESS-Norway»

IMPRESS-Norway særskilt fremhevet i Helseminister Bent Høies årlige sykehustale:

Mandag 11. januar la regjeringen frem Nasjonal handlingsplan for kliniskestudier. Innsatsområde 7 i planen omhandler om persontilpasset medisin og fremtidens kliniske studier. Under dette punktet er IMPRESS-Norway og InPreD (Infrastruktur for presisjons diagnostikk) omtalt spesielt (se boks 16 s. 48) Målet er en helsetjeneste som tilbyr enda bedre og mer tilpasset behandling til den enkelteFortsett å lese «IMPRESS-Norway særskilt fremhevet i Helseminister Bent Høies årlige sykehustale:»

Lansering av CONNECT

CONNECT er et unikt offentlig privat partnerskap der alle de sentrale aktørene er samlet for å akselerere innføringen av presisjonsmedisin. Målet er at CONNECT sammen med InPreD, IMPRESS-Norway og INSIGHT kan bidra til å gi pasienter tilgang til medisiner som de ikke ellers ville fått, helsepersonell og forskere får unik erfaring med denne type medisinerFortsett å lese «Lansering av CONNECT»

IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway er en stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innen kreftbehandling. Målet er å tilby målrettet behandling til flere norske kreftpasienter gjennom å bruke legemidler som allerede er godkjent for bestemte kreftdiagnoser for nye krefttyper, basert på genetiske forandringer (molekylær profil). Pasienter med utbredt kreftsykdom som har fått standard behandling, og som ikke harFortsett å lese «IMPRESS-Norway»