Oversikt over sykehusene med i IMPRESS-Norway

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord Norge

Nordlandssykehuset

Helse Midt

St. Olav

Sykehuset i Ålesund

Sykehuset i Levanger

Helse Vest

Haukeland Universitetssykehus

Stavanger Universitetssykehus

Helse Sør-Øst

Sørlandet Sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Telemark

Innlandet Sykehus

Kalnes Sykehus

Akershus Universitetssykehus

Oslo Universitetssykehus