Nyheter

Les om lanseringen av CONNECT i Dagens Medisin 21. desember her.

Les omtale av finansieringen av IMPRESS-Norway i VG fra 24. november her.

Les om at de regionale helseforetakene støtter IMPRESS-Norway med 50 MNOK: https://helse-bergen.no/nyheiter/de-regionale-helseforetakene-stotte-impress-norway-med-50-millioner

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/de-regionale-helseforetakene-stotter-impress-norway-med-50-millioner

Les kronikk i aftenposten fra 3. november 2020 om IMPRESS-Norway her.

Les pressemelding fra Oslo Universitetssykehus fra 7. oktober 2020 her: