Oversikt over sykehusene som deltar i IMPRESS-Norway

IMPRESS-Norway er åpen for alle sykehus som behandler kreftpasienter og foreløpig planlegger femten sykehus å åpne for inklusjon. Alle de fire helseregionene er representert og studien vil rekruttere pasienter fra hele landet.

 • Helse Nord
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Nordlandssykehuset
 • Helse Midt
  • St. Olav Universitetssykehus
  • Sykehuset i Levanger
  • Helse Møre og Romsdal; Ålesund Sjukehus
 • Helse Vest
  • Haukeland Universitetssykehus
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Helse Førde
  • Helse Fonna
 • Helse Sør-Øst
  • Sørlandet Sykehus
  • Sykehuset i Vestfold
  • Sykehuset i Telemark
  • Kalnes Sykehus
  • Sykehuset Innlandet
  • Vestre Viken
  • Akershus Universitetssykehus
  • Oslo Universitetssykehus