Trial Steering Committee

Trial Steering Committee er studiens øverst organ. Hvert sykehus som deltar i IMPRESS-Norway er representert med to medlemmer i Trial Steering Committee. I tillegg er det medlemmer som representerer spesial områder som barnekreft.

 • Egil Blix (UNN)
 • Tom Dønning (UNN)
 • Thomas Berg (UNN)
 • Astrid Dalhaug (Nordlandssykehuset)
 • Per Eystein Lønning (HUS)
 • Bjørn Tore Gjertsen (HUS)
 • Randi Hovland (HUS)
 • Line Bjørge (HUS)
 • Gunnar Houge (HUS)
 • Stian Knappskog (HUS)
 • Bjørnar Gilje (SUS)
 • Emiel Jansen (SUS)
 • Åsmund Flobak (St. Olav)
 • Bjørn Henning Grønberg (St. Olav)
 • Sissel Wahl (St. Olav)
 • Anne Hansen Ree (Ahus)
 • Hilde Nilsen (Ahus)
 • Odd Terje Brustugun (Vestre Viken)
 • Karin Semb (SiV)
 • Pål Suhrke
 • Andreas Stensvold (Kalnes)
 • Marta Grønlie Camron (SSHF)
 • Dalia Dietzel (SiT)
 • Berit Høvik (Innlandet)
 • Jo-Åsmund Lund (Ålesund)
 • Oluf D. Røe
 • Åslaug Helland (OUS)
 • Kjetil Tasken (OUS)
 • Hege Russnes (OUS)
 • Sigbjørn Smeland (OUS)
 • Jon Aamund Kyte (OUS)
 • Geir Tjønnfjord (OUS)
 • Bodil Bjerkhagen (OUS)
 • Leonardo A. Meza-Zepeda (OUS)
 • Eivind Hovig (OUS)
 • Ragnhild Lothe (OUS)
 • Inge Olsen (OUS)
 • Monica Cheng Munthe Kaas (OUS)
 • Espen Enerly (Kreftregistret)
 • Eline Aas (UiO)